dimecres, d’octubre 25, 2006

 

Propostes per la llengua de la CUP de Mataró

La CUP de Mataró ha adreçat a l'alcalde Joan Antoni Barón,mitjançant una instància al Registre Municipal, una bateria de propostes d'actuació en matèria de política lingüística per tal que siguin incloses dins el PAM i el Pressupost 2007 de l'Ajuntament de Mataró.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ DE LA CUP
La política lingüística al PAM / PRESSUPOST 2007 de Mataró
“A Mataró: defensem i usem el català”


Obrir el Consell Municipal de la Llengua Catalana:

- Acabar amb el partidisme i l’obscurantisme dels Consells de Participació, i afavorir que el consell assessor sigui un òrgan participatiu de totes les entitats i ciutadans que vulguin treballar a favor de la llengua catalana.

- Procés participatiu anual per elaborar el PAM de política lingüística

- Garantir un pressupost digne

Apropar el CNL a la ciutat:

- Habilitar un espai informatiu de la llengua a tots els Centres Cívics i de titularitat municipal.

- Obrir una “oficina de la llengua” d’atenció a la ciutadania en un indret més accessible que el passeig del Callao, que faciliti informació sobre drets i queixes.

Compliment del Reglament d’ús de la Llengua Catalana de l’Ajuntament

- Vetllar perquè l’Ajuntament ofereixi una bona senyalització i perquè usi el català a la via pública, en els rètols i els anuncis (no repetir la vergonya dels rètols turístics o dels contenidors de brossa, farcits de faltes ortogràfiques)

- Vetllar per l’ús del català en els equipaments i en els serveis municipals externalitzats (per ex.: tallers, activitats esportives, etc.)

Consolidació de l’ensenyament i de l’alfabetització en català:

- Implicació de l’IME en el desenvolupament, seguiment i compliment efectiu dels Projectes Lingüístics dels centres d’ensenyament obligatori i que en depenguin (escoles bressol, escola d’adults).

- Garantir la implicació dels esplais, casals d’estiu i centres recreatius en plans d’entorn lingüístic (normalització lingüística dels espais de lleure informals)

- Desenvolupar un pla d’alfabetització de la gent gran, en col·laboració amb el CNL, les Associacions Veïnals i els Casals de Gent Gran.

- Estudiar mecanismes d’intervenció en l’àmbit d’ensenyament privat de les Autoescoles, que actualment està 100% castellanitzat.


Afavorir el coneixement de la realitat sociolingüística:

- Publicació i difusió anual d’un estudi sociolingüístic de Mataró (extensible a la comarca del Maresme), on es reflecteixi l’ús real de la llengua. Vetllar perquè l’estudi OferCat proposat serveixi per respondre a aquesta finalitat, pendent des de l’inici de legislatura.

- Destinar una partida específica a l’organització d’unes Jornades de sensibilització sociolingüística, en col·laboració amb les entitats de defensa de la llengua catalana (Òmnium Cultural, CAL, Plataforma per la Llengua)


Correcció de la conducta dels catalanoparlants i dels prejudicis lingüístics:


- Reforçar l’autoestima i corregir les normes d’ús negatives dels catalanoparlants destinant una partida a l’organització de Tallers d’Espai Lingüístic Personal, que dinamitza la Fundació Reeixida.

- Impuls de la campanya “Adopta en català” de l’associació Veu Pròpia que es proposa transmetre l’experiència d’haver adoptat la llengua catalana per tal d’ajudar a les persones que també ho volen fer.

- Combatre els prejudicis lingüístics i afavorir el coneixement de la diversitat lingüística mitjançant:

· Programa de Ràdio interactiu sobre les llengües i la diversitat lingüística de la ciutat
· Tallers d’Educació per la Llengua, organitzats per la Fundació Reeixida, per descobrir el patrimoni lingüístic de la humanitat, destinats a l’ESO.

- Impuls i innovació dels programes d’intercanvi lingüístic (Voluntaris per la Llengua) adreçant-los a més àmbits: secundària, esport, centres cívics i associacions veïnals...

Aposta per una programació cultural d’àmbit nacional:

- Donar suport a la CAL perquè organitzi el Culturaviva, diada festiva per donar un impuls a la llengua i la cultura catalana, a Mataró.

- Suport explícit al Correllengua, aprovant al Ple una moció amb el contingut del manifest nacional.

- Incentivar amb ajuts específics els projectes d’intercanvi entre estudiants, joves, entitats, grups, empreses etc. dels Països Catalans.

- Garantir que el concert central de Les Santes i el Festival Cruïlla de Cultures comptin amb grups de música en català.

- Procurar que el PMC vetlli per la presència i l’oferta de films en català o bé doblats i subtitulats en la mostra de Cinema, projeccions del Monumental i els actes de Cinema a la fresca.


Atendre les demandes específiques (braille i LSC):


- Equipar les biblioteques, sales de lectura i centres recreatius de la ciutat amb material (braille i LSC) en català.


CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
www.cupmataro.org


Comments:
Per què no demanen també que els cursos siguin gratuïts? els preus d'alguns cursos són l'hòstia!
 
Per què no demanen també que els cursos siguin gratuïts? els preus d'alguns cursos són l'hòstia!
 
Publica un comentari a l'entrada

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?