dissabte, d’agost 15, 2009

 

Consulta per la independència de Catalunya

CONSULTA PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

Arenys de Munt, 13 de setembre del 2009

PROTOCOL A SEGUIR:

Sota la pregunta: ‘ESTÀ D’ACORD QUE CATALUNYA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET, INDEPENDENT, DEMOCRÀTIC I SOCIAL, INTEGRAT EN LA UNIÓ EUROPEA?’ es crida a la participació a tots els residents empadronats a d’Arenys de Munt, majors de 16 anys, el diumenge 13 de setembre del 2009.

 1. COM ES VOTARÀ

Mitjançant vot secret dipositat en una urna.

 1. POSSIBLES RESPOSTES.

SI – NO – BLANC

 1. QUI PODRÀ VOTAR.

Totes les persones empadronades a Arenys de Munt abans de l’1 de juliol i que en data 13 de setembre del 2009 tinguin 16 anys.

 1. COM S’ACREDITARÀ EL VEÏNATGE D’ARENYS DE MUNT.

Pels següents mitjans:

  • Carnet de Nacionalitat Catalana
  • Document Nacional d’Identitat.
  • Carnet de Conduir.
  • Passaport

Tots quatre emesos abans de l’1 de juliol del 2009 i que acreditin la localitat de residencia com Arenys de Munt.

  • Certificat d’empadronament a Arenys de Munt emès per l’Ajuntament, que certifiqui l’empadronament amb anterioritat a l’1 de juliol del 2009.

 1. LLOC DE VOTACIÓ

Sala Municipal, Rambla Francesc Macià, 59, d’Arenys de Munt.

Hi hauran habilitades 4 meses per la recollida de vots, en les que es podrà votar depenent de la inicial del primer cognom dels vilatans que desitgin participar.

L’organització de les taules serà la següent:

Taula número 1: cognoms de la A a la F

Taula número 2: cognoms de la G a la M

Taula número 3: cognoms de la N a la S

Taula número 4: cognoms de la T a la Z .

 1. HORARI D’OBERTURA DEL LLOC DE VOTACIÓ

De les 9 del matí fins a les 8 del vespre.

 1. CONTROL DE VOT (GARANTIA DE LA FIABILITAT DEL RESULTAT)

Atès que en aquesta consulta no es pot utilitzar el cens, s’utilitzarà un sistema informàtic per garantir que no es produiran duplicitats en el vot.

Aquest sistema informàtic només registrarà el numero de document d’identificació que apareix al Document Nacional d’Identitat..

També s’efectuarà, com a mesura de seguretat, un registre manual del número de document d’identificació.

La participació en aquest referèndum implica l’acceptació d’aquest sistema de control.

Una vegada finalitzat el recompte de vots i oficialitzats els resultats, la Comissió Organitzadora garanteix la destrucció dels registres informàtics i manuals.

 1. VOT CORREU

Es podrà votar correu.

A partir del 24 d’agost es podrà recollir la butlleta de vot i el sobre corresponent a l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

El vot s’haurà de dipositar dins del sobre corresponent i aquest sobre junt amb una copia, segellada per la Comissió Organitzadora, del document que acrediti el veïnatge d’Arenys de Munt. Tot plegat s’haurà d’introduir en un sobre més gran que, degudament tancat, serà adreçat a nom de la Comissió Organitzadora i identificant clarament ‘VOT PER CORREU’. Aquest sobre es podrà fer arribar a la Comissió Organitzadora dipositant-lo a les dependencies de l’Ajuntament.

Aquest sobre es podrà dipositar a les dependencies de l’Ajuntament fins a l’obertura de les votacions.

El vot per correu serà registrat i introduït a les urnes una vegada s’hagin tancat les votacions i abans d’iniciar el recompte.

 1. PUBLICACIÓ DEL RESULTAT

Una vegada realitzat el recompte és publicarà una acta signada pel Jutge de Pau del Municipi i del Síndic de la Vila i es farà públic a la població i a la premsa.

 1. CAMPANYA INFORMATIVA

L’inici de la Campanya Informativa serà el 29 d’agost del 2009 i la seva finalització serà el 12 de setembre del 2009.

 1. QUI POT PARTICIPAR A LA CAMPANYA INFORMATIVA.

Qualsevol entitat o associació del municipi o formació política registrades o amb activitat a Arenys de Munt abans de l’1 de juliol del 2009.

També podran participar qualsevol entitat, o associació, o plataforma socials o cíviques o formació política no registrades a Arenys de Munt però que comptin amb l’aval d’alguna entitat, associació o formació política del municipi. L’aval haurà d’estar signat pel representant oficial d’aquesta entitat del municipi.

La sol·licitud per participar, junt amb l’aval, s’haurà de dipositar a la Comissió Organitzadora abans del 24 d’agost.

No podrà participar en la campanya informativa cap entitat, associació, plataforma o formació política que no estigui registrada a Arenys de Munt i no compti amb l’aval de cap entitat, associació o formació política registrada o amb activitat a Arenys de Munt.

 1. OBSERVADORS DURANT EL RECOMPTE

Per al recompte s’habilitaran espais reservats per a totes aquelles persones que s’hagin acreditat prèviament.

L’acreditació es realitzarà mostrant aquesta voluntat a la Comissió Organitzadora o a algun dels seus membres, fins dues hores abans del tancament del lloc de votació.

 1. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

La Comissió Organitzadora serà l’entitat responsable per la resolució de qualsevol conflicte que es pugui produir, des del moment de la seva creació fins al dia després de les votacions.

Comissió Organitzadora de la Consulta per la independència de Catalunya a realitzar a Arenys de Munt el 13 de setembre del 2009.

Contacte: coc130909@gmail.com

Arenys de Munt, 20 de juny del 2009

Etiquetes de comentaris:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?