dilluns, de setembre 25, 2006

 

BONES NOTÍCIES: Patrimoni Cultural avala la preservació de Can Sisternes

Com recordareu El PSUC Viu, farà prop d’un any va alertar a la opinió pública i va denunciar els intents que s’estaven preparant per enderrocar un dels últims béns patrimonials que resten en la nostra ciutat, ens referim al Casal de Can Sisternes, del carrer Sant Simó, núm. 17.

Aquesta denúncia volia fer veure a l’actual equip de govern municipal de que vigilaríem de molt a prop la seva actuació i a més alertar els ciutadans de Mataró perquè fessin seva aquesta reivindicació.

Efectivament, això fa afavorir que la reunió del Consell de Patrimoni Local feta amb posterioritat a la nostra denúncia de 25 de novembre de 2005, alguns membres d’aquest Consell pressionessin per a demanar un informe al Consell de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, i així de passada en tot cas, tindrien la cobertura d’aquesta institució davant possibles crítiques dels ciutadans. Hem de fer constància que no tots els membres del Consell tenien la mateixa voluntat i que els responsables polítics eren els menys entusiastes.

Així mateix la Federació de l’Associació de Veïns de Mataró, a la qual se vi la comunicar per part del Psuc Viu la importància del que estava intentant l’Ajuntament, davant aquest comunicat va emplaçar a l’Associació de Veïns de Mataró Centre per a que es posicionéssin sobre el tema, i efectivament, jugant el paper que li correspon com a associació que vetlla pels interessos i drets dels ciutadans del seu àmbit, aquesta associació va dirigir un escrit a l’alcalde demanant, no sols el manteniment de l’edifici, sinó també, com havia demanat el Psuc Viu, que un edifici d’aquestes característiques era imperdonable que no formés part del patrimoni municipal i es malmetés en ares de l’especulació urbana que tant estem patint.

El Psuc Viu va comunicar a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat que esperàvem d’aquest departament que estiguessin a la alçada de les circumstàncies i que defensessin els interessos culturals del nostre país i que no cedissin a les pressions que de sotamà li deurien fer, tant els promotors, per mitjà dels seus tècnics per tirar endavant amb el seu projecte, com l’administració local de Mataró que si aquest prosperava no es trobaria amb la tessitura d’haver d’assumir l’adquisició del Casal.

La Bona Notícia que encapçala aquest comunicat és que la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat ens ha fet arribar un escrit en que se’ns posa en coneixement que s’ha rebutjat el projecte presentat de restauració i reconstrucció de Can Sisternes, ja que l’esmentat projecte “comporta la descatalogació tàcita de l’edifici”.

Això posa fre, de moment, als intents dels promotors i crea moltes dificultats per tirar-ho endavant ja que implicaria que l’Ajuntament descatalogués l’edifici, i no creiem que gosin a fer aquesta barbaritat.

De totes maneres, hem de continuar pressionant, no sols per a que no se’ls hi passi pel cap barbaritat sino a més per a que, com dèiem és imprescindible que aquest edifici formi part del patrimoni de tots els ciutadans de Mataró rescatant-lo de l’especulació urbanística.

Continuarem defensant els interessos dels ciutadans.


Mataró, 20 de setembre de 2006. (Comitè Comarcal PSUC Viu de Mataró)

Comments: Publica un comentari a l'entrada

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?