dijous, d’abril 06, 2006

 

MANTENIM EL CALLAO. PRESERVEM EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE LA CIUTAT DE MATARÓ

Mantenim el Callao! (manifest veïnal)

Volem mantenir el Callao tal com és
Volem mantenir el Callao tal com va ser
Volem mantenir el Callao tal com a de ser

Informació Pública per a tots els ciutadans

L'Ajuntament de Mataró, prepara un projecte d'urbanisme que contempla el sacrifici d'una part de les cases del Callao per donar més amplada al vial, sense voler acceptar la proposta veïnal d’eliminar els pocs aparcaments situats darrera de les cases per donar l'amplada necessària en el vial, i no sacrificar una part de les cases.

L'opció d'expropiació que contempla l'Ajuntament és IL·LEGAL ja que les Cases es troben en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Mataró amb un Nivell de protecció que NO PERMET SEGREGAR-NE CAP PART,(art.27.B/s-3art.) i per el contrari obliga a l'Administració a cuidar el seu manteniment i adequada conservació.

Sembla ser que la normativa legal del Patrimoni Arquitectònic de la Ciutat és poc coneguda per el departament d'Urbanisme( pot consultar-se
www.gencat.net/diari/3859/03080113.htm). Les cases del Callao estan catalogades amb la protecció B/s / i cal llegir els articles; art.8/2 -
art.20 -art.27.B/s - art.27.B/s-3 - art.31/b - art.38.

Més Informació
Les cases del Callao es troben formades per dos grups, poc diferenciats.
Les corresponents als números 1 al 11 daten del 1880-1890 i van ser dissenyades per Ignasi Caballol, agrimensor i mestre d'obres, i construïdes per la Constructora Mataronesa amb la finalitat de ser els habitatges dels pescadors de la nostra ciutat. Dels números 12,13 i 14, se’n desconeix el constructor tot i que mantenen la tipologia i s'integren en el conjunt.

El Pla General de 1977, amb una negada visió del patrimoni arquitectònic de la ciutat, va qualificar tot el conjunt de zona verda, possibilitant la seva expropiació per part de l'Ajuntament. Posteriorment, en el primer projecte d'urbanització del Passeig Marítim,
aprovat i mig executat per l'Ajuntament, els tècnics redactors, amb vés a saber quina intenció..... van situar els aparcaments al costat de la via del tren, amb la (oportuna?) consegüent afectació dels patis, cuines i serveis, de les cases.

Amb l'aprovació del Pla Especial del Catàleg del Patrimoni, l'Ajuntament comprèn per primera vegada la necessitat de protegir un conjunt de cases de cós únic a la Ciutat, i protegir-les, amb un nivell de protecció de tipus B/s, que no permet segregar-ne cap part, ni modificar-ne la volumetria.

La CUP dóna suport als veïns i pregunta a l'Ajuntament

Davant la intenció del regidor d’Urbanisme, sr. Arcadi Vilert, de mutilar el conjunt de cases d’El Callao, catalogades com a Patrimoni Arquitectònic, la CUP de Mataró ha adreçat un escrit a l’alcalde on se li demana que es posi seny a aquest disbarat urbanístic i que l’Ajuntament aprovi i executi el projecte alternatiu presentat pels veïns de la zona afectada.

Els veïns de les cases del Callao es van adreçar a la CUP per exposar la seva preocupació davant un projecte urbanístic que contempla l’expropiació i l’enderroc dels patis dels habitatges, amb la finalitat d’eixamplar el vial que hi ha entre aquest conjunt de cases i la via de tren.

El mateixos veïns van parlar amb l’Alcalde, Sr. Joan Antoni Baron, i van presentar una opció alternativa, que no ha estat resposta, consistent a suprimir uns pocs aparcament situats al darrera de les cases per poder efectuar l’eixamplament del vial.

Les 14 cases de cós del Callao són un conjunt arquitectònic singular de la nostra ciutat i estan incloses dins del catàleg del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró (DOGC núm.3859, 07/04/2003), que no permet segregar-ne cap part ni modificar-ne la volumetria (inclosos els pati o eixides).

Davant la situació d’incertesa creada amb el futur de les cases del Callao, la CUP fa seva i trasllada la preocupació veïnal per la destrucció del patrimoni arquitectònic i cultural de la nostra ciutat i demana a l’Alcalde, Sr. Baron i als consellers delegats d’Urbanisme (Sr. Arcadi Vilert), de Mobilitat (Fermí Manchado), de Cultura (Sr. Jaume Graupera) i de Ciutat Sostenible (Sra. Quitèria Guirao), que responguin:

• Contemplen l’enderroc (total o parcial) dels patis de les cases de cós del Callao?
• Han estudiat solucions alternatives?
• Dialogaran i arribaran a un acord satisfactori amb els veïns afectats?
• Pensen complir la normativa legal pel que fa les cases de cós del Callao incloses
dins del catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Mataró?
• L’augment del trànsit de cotxes, molts dels quals eviten la carretera passant pel
passeig marítim, és una política de mobilitat sostenible?
Mataró

Finalment la CUP ha sol·licitat a l’Alcalde de Mataró:

Que s’aprovi i s’executi la proposta, factible i ranoable, presentada pels veïns i que consisteix a eixamplar el vial per la banda dels aparcaments de la vorera de muntanya enlloc de per la banda de les cases catalogades. Aquesta proposta, a més de ser més econòmica, preserva íntegrament el conjunt de cases i alhora evita que el passeig Marítim sigui utilitzat com a via ràpida alternativa a l’avinguda del Maresme.

Que es prenguin les mesures pertintents, inclosa la requalificació com a zona residencial, per tal de garantir el manteniment d’aquest conjunt arquitectònic com a patrimoni de la ciutat. La qualificació residencial garantirà el control social de la zona, que d’altra manera podria esdevenir un focus de marginalitat.

D’altra banda, la CUP ha ofert als veïns afectats el seu suport i col·laboració en qualsevol tipus de mobilització popular que calgui fer per a defensar el nostre patrimoni.

Comments: Publica un comentari a l'entrada

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?